Start    Mapa strony    Kontakt  
     ABC Ogrzewania       Kalkulatory On-Line       Poradniki TV       Dlaczego Viessmann?      
Facebook Zobacz nasz profil na Pinterest Zobacz nasz kanał Youtube
Strona startowa  >> ABC ogrzewania  >>  Pompy ciepła  >>  Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła ?
ABC ogrzewania
Konfigurator systemu grzewczego
E-booki
Kotły grzewcze
Kondensacyjne kotły gazowe
Kotły olejowe
Kotły na drewno
Kolektory słoneczne
Fotowoltaika
Pompy ciepła
Wentylacja mechaniczna
Grzejniki
Ogrzewanie podłogowe
Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła ?


Czy opłaca się zainwestować w kolektory słoneczne ?

Często można usłyszeć, że „pompa ciepła jest jednym z najtańszych w eksploatacji sposobem ogrzewania”. Jakie są rzeczywiste koszty ogrzewania domu pompą ciepła, z czego składa się i jak pracuje instalacja, możemy zobaczyć na własne oczy, na „Wizualizacji pracy instalacji z pompą ciepła”.  Wizualizacja przedstawia przykładowe rozwiązanie instalacji ogrzewania domu jednorodzinnego i ciepłej wody użytkowej pompą ciepła, który znajduje się pod Opolem.

 
 
Dane budynku
 • powierzchnia użytkowa: 160 m2
 • powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych: 200 m2
 • kubatura: 550 m3
 • obliczeniowa zapotrzebowanie budynku na ciepło : 11 300 W (11,3 kW)
 • wskaźnik zapotrzebowania ciepła: 56,5 W/m2 powierzchni ogrzewanej
 • liczba mieszkańców: 4 osoby (dwie dorosłe i dwoje dzieci)
 • rodzaj ogrzewania pomieszczeń – ogrzewanie podłogowe w całym budynku
 
Rozwiązanie instalacji i zastosowane urządzenia

Źródłem ciepła do ogrzewania budynku jest pompa ciepła solanka/woda VITOCAL 300 typ BW110 firmy Viessmann, o mocy grzewczej 10,8 kW. Ciepła woda użytkowa ogrzewana jest przez pompę ciepła w podgrzewaczu pojemnościowym VITOCELL 100-B o pojemności 300 litrów, przez dwie wężownice grzewcze połączone ze sobą. Dodatkowym źródłem ciepła jest grzałka elektryczna zabudowana w podgrzewaczu, która służy głównie do wygrzewu higienicznego wody użytkowej i ochrony przed bakterii legionella.
W sezonie grzewczym 2010/2011 do instalacji dołączono kocioł na drewno, który pełni funkcję dodatkowego źródła ciepła.

W instalacji zastosowano również zasobnik buforowy wody grzewczej VITOCELL 050 (VITOCELL 100-E) o pojemności 600 litrów. Zasobnik buforowy jest to zbiornik, w którym magazynowana jest woda ogrzana przez pompę ciepła i kocioł na drewno, z którego następnie zasila instalację ogrzewania budynku. Do zasobnika można podłączyć również, np. kolektory słoneczne, kominek z płaszczem wodnym - jeśli takie zastosowano w instalacji.
 
Zasobnik buforowy pozwala gromadzić tanie ciepło, na które akurat nie ma zapotrzebowania, np. z tańszej energii elektrycznej (taryfa nocna), z kotła na paliwo stałe czy kolektorów słonecznych. Niezależnie od temperatury wody w zasobniku instalacja grzewcza pobiera tyle ciepła ile w danej chwili potrzeba dla zapewnienia wymaganej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach – regulacja pogodowa.
Oprócz akumulacji taniej energii, zasobnik pełni również funkcję sprzęgła hydraulicznego. Niezależnie od przepływu wody grzewczej przez instalację zapewnia wymagany minimalny przepływ przez pompę ciepła. W okresach niskiego zapotrzebowania ciepła zastosowanie zasobnika eliminuje częste załączanie i wyłączanie się pompy ciepła zwiększając tym samym trwałość jej elementów i wydłużając żywotność.
 
Licznik energii cieplnej (znajdujący się przy pompie ciepła) mierzy ilość ciepła „wyprodukowanego” przez pompę ciepła, a dwutaryfowy licznik energii elektrycznej mierzy jej zużycie przez pompę ciepła i wszystkie urządzenia pracujące w instalacji (grzałkę elektryczną, pompy obiegowe itp.). Instalacja kotła na drewno również została wyposażona w licznik ciepła, dzięki któremu dokładnie wiadomo ile kocioł dostarczył ciepła do zasobnika buforowego i do ogrzewania c.w.u..
 
Pompa ciepła pobiera ciepło z gruntu przez wymiennik gruntowy pionowy, tzw. sondy gruntowe. Wykonano dwa odwierty, każdy o głębokości 91 m. Do każdego odwiertu wprowadzono wymienniki rurowe – pojedyncza rura polietylenowa w kształcie litery „U” (rury PE40x3 o łącznej długości ok. 430 mb.). 

Schemat instalacji:
Koszty ogrzewania

Instalacja pracuje od 01.09.2006 do dzisiaj. W sezonie grzewczym 2010/2011 uzupełniona dodatkowo o kocioł na drewno.

Okres grzewczy 01.10.2007
-
30.04.2008
01.10.2008
-
30.04.2009
01.10.2009
-
30.04.2010
01.10.2010
-
30.04.2011
01.10.2011
-
30.04.2012
Zużycie energii elektrycznej w taryfie dziennej [kWh] 321,0 604,3 803,0 483,6 290,5
Zużycie energii elektrycznej w taryfie nocnej [kWh] 4156,5 3478,5 4207,0 4393,0 4310,0
Koszt ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej
[zł brutto]
1160 1207 1546 1660 1589

Koszty ogrzewania (energii elektrycznej), uwzględniają podwyżki cen energii.Wartości miesięczne w sezonie grzewczym 2007/2008:
Miesiąc X.2007 XI.2007 XII.2007 I.2008 II.2008 III.2008 IV.2008
Wskaźnik COP pompy ciepła [-] 4,3 4,0 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0
Wskaźnik efektywności instalacji [-] 3,9 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5
Udział energii elektrycznej [%] 26 28 29 29 29 29 29
Udział energii z otoczenia [%] 74 72 71 71 71 71 71
Średnia temperatura zewnętrzna [°C] +8,0 +2,8 +0,4 +2,8 +3,4 +4,3 +8,7
Średnia temperatura wewnątrz budynku [°C] 20,8 21,1 22,1 21,8 21,6 21,6 22,1
Kwota brutto wydana na energię elektryczną (dla całej instalacji c.o.+c.w.u.) w taryfie G12 [PLN] 86 174 215 227* 174 167 117

* Kwota uwzględnia podwyżkę ceny energii elektrycznejWartości miesięczne w sezonie grzewczym 2008/2009:
Miesiąc X.2008 XI.2008 XII.2008 I.2009 II.2009 III.2009 IV.2009
Wskaźnik COP pompy ciepła [-] 4,3 4,1 4,2 3,9 4,0 4,0 4,2
Wskaźnik efektywności instalacji [-] 3,8 3,6 3,6 3,4 3,5 3,4 3,5
Udział energii elektrycznej [%] 26 28 28 29 29 29 29
Udział energii z otoczenia [%] 74 72 72 71 71 71 71
Średnia temperatura zewnętrzna [°C] +9,5 +6,3 +2,3 -1,8 +0,7 +4,3 +11,2
Średnia temperatura wewnątrz budynku [°C] 22,2 22,1 22,1 21,9 21,9 22,0 22,4
Kwota brutto wydana na energię elektryczną (dla całej instalacji c.o.+c.w.u.) w taryfie G12 [PLN] 98 140 192 279 224 195 79

* Kwota uwzględnia podwyżkę ceny energii elektrycznejWartości miesięczne w sezonie grzewczym 2009/2010:
Miesiąc X.2009 XI.2009 XII.2009 I.2010 II.2010 III.2010 IV.2010
Wskaźnik COP pompy ciepła [-] 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8
Wskaźnik efektywności instalacji [-] 3,6 3,4 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3
Udział energii elektrycznej [%] 28 29 29 30 31 30 30
Udział energii z otoczenia [%] 72 71 71 70 69 70 70
Średnia temperatura zewnętrzna [°C] +8,0 +5,9 +0,5 -4,3 -0,2 +3,8 +8,4
Średnia temperatura wewnątrz budynku [°C] 21,4 21,3 21,2 21,2 21,4 21,6 21,8
Kwota brutto wydana na energię elektryczną (dla całej instalacji c.o.+c.w.u.) w taryfie G12 [PLN] 121 153 262 368 300 217 125


Wartości miesięczne w sezonie grzewczym 2010/2011:
Miesiąc X.2010 XI.2010 XII.2010  I.2011   II.2011  III.2011 IV.2011
Wskaźnik COP pompy ciepła [-] 3,9 3,8 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7
Wskaźnik efektywności instalacji [-] 3,5 3,3 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2
Udział energii elektrycznej [%] 29 30 29 31 31 31 31
Udział energii z otoczenia [%] 71 70 71 69 69 69 69
Średnia temperatura zewnętrzna [°C] +6,5 +7,0 -3,7 +0,7 -1,3 +4,2 +10,6
Średnia temperatura wewnątrz budynku [°C] 21,9 21,8 21,5 21,7 21,7 21,8 21,8
Kwota brutto wydana na energię elektryczną (dla całej instalacji c.o.+c.w.u.) w taryfie G12 [PLN] G12g = 133
Ed = 14
147
G12g = 139
Ed = 16
155
G12g = 296
Ed = 82
378
G12g = 287
Ed = 46
333
G12g = 208
Ed = 100
308
G12g = 172
Ed = 32
204
G12g = 135
Ed = 0
135

Uwaga. W okresie grzewczym 2010/2011 w instalacji dodatkowo pracuje kocioł na drewno. Dlatego „Kwota brutto wydana na energię elektryczną” jest sumą wartości G12g i Ed:

 • G12g, jest to koszt energii elektrycznej wszystkich urządzeń pracujących w instalacji: pompy ciepła, pomp obiegowych, grzałki elektrycznej itd.
 • Ed, jest to koszt ciepła dostarczonego przez kocioł na drewno, przeliczony na energię elektryczną (nie uwzględnia kosztu drewna a jedynie ilość ciepła została przeliczona na energię elektryczną, tak jakby w instalacji pracowała tylko pompa ciepła)
Wartości miesięczne w sezonie grzewczym 2011/2012:
Miesiąc X.2011 XI.2011 XII.2011  I.2012   II.2012  III.2012 IV.2012
Wskaźnik COP pompy ciepła [-] 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,2
Wskaźnik efektywności instalacji [-] 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,7
Udział energii elektrycznej [%] 27 27 28 28 29 28 27
Udział energii z otoczenia [%] 73 73 72 72 71 72 73
Średnia temperatura zewnętrzna [°C] +8,8 +3,7 +2,7 +0,7 -4,9 +5,1 +9,5
Średnia temperatura wewnątrz budynku [°C] 21,6 21,4 21,1 20,9 21,1 21,5 21,8
Kwota brutto wydana na energię elektryczną (dla całej instalacji c.o.+c.w.u.) w taryfie G12 [PLN] G12g = 107
Ed = 0
107
G12g = 172
Ed = 0
172
G12g = 296
Ed = 5
231
G12g = 270
Ed = 13
283
G12g = 260
Ed = 89
349
G12g = 200
Ed = 0
200
G12g = 134
Ed = 0
134

 


Podsumowanie pracy instalacji
 • Ponad 70% ciepła potrzebnego do ogrzewania pompa ciepła pobiera ze środowiska naturalnego - darmowa energia odnawialna z gruntu, a, jedynie w 30% wykorzystywana jest energia elektryczna
   
 • Pompa ciepła pracuje głównie w godzinach obowiązywania tańszej taryfy (nocnej): w godzinach od 13:00 do 15:00 i od 22:00 do 06:00. Nadwyżki ciepła magazynowane są w zasobniki i wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń w czasie obowiązywania droższej taryfy (dziennej)
   
 • Długie przerwy w pracy pompy ciepła i mała częstotliwość załączeń sprężarki wydłużają znacznie jej żywotność, która określana jest na 100 000 godzin pracy. Pompa ciepła pracuje w ciągu roku do 1500 godzin – jej żywotność wyniesie ponad 50 lat
   
 • Instalacja pracuje jest w obsłudze, która sprowadza się jedynie do odpowiednich ustawień regulatora i dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników
   
 • Pompa ciepła pokrywa całe zapotrzebowanie budynku na ciepło, nawet w mroźne dni
 • Dla celów badawczych jak również dla możliwości uniezależnienia się od energii elektrycznej, instalację uzupełniono w kocioł na drewno – jako dodatkowe źródło ciepła do c.o. i c.w.u.
 • Na podstawie wyników pracy instalacji w okresie grzewczym 2010/2011 stwierdzono, że koszty ogrzewania drewnem są wyższe od kosztów ogrzewania pompą ciepła

Pompa ciepła na żywo

Na żywo można zobaczyć jak pracuje opisana instalacja, na:
 


Wizualizacja umożliwia obserwację:
 • temperatur w charakterystycznych punktach instalacji
 • średniej temperatury zewnętrznej i w budynku
 • liczby godzin pracy: pompy ciepła, pomp obiegowych, grzałki elektrycznej
 • ilość ciepła dostarczonego przez pompę ciepła
 • ilość ciepła dostarczonego przez kocioł na drewno
 • zużycie energii elektrycznej we taryfie dziennej i nocnej
 • stan pracy urządzeń – załączone/wyłączone
Wskazówka: 
Odświeżanie danych na ekranie występuje co 1 minutę. 
Dla poprawnej prezentacji wymagana jest rozdzielczość ekranu min. 1024x768 px.

 
Zobacz również :

Jak działa instalacja z pompą ciepła ?  >>

Jaką pompę ciepła wybrać ?  >>

Czy opłaca się zainwestować w kolektory słoneczne ?  >>
 

Konfigurator produktów
    Zgłoś błąd na stronie   |  Polityka prywatności Zastrzeżenia prawne |  © Viessmann Sp. z o.o.

Nowości Viessmann - targi ISH Frankfurt 2015 - zobacz film oraz zdjęcia

Ogrzewanie  |  Kolektory słoneczne  |  Pompy ciepła  |  Piece, kotły CO  |  Kotły grzewcze  |  Kotły kondensacyjne  |  Kotły wiszące
Kolektory próżniowe  |  Kotły na drewno  |  Kotły na biomasę